Vật lý nguyên tử hạt nhân

Vật lý nguyên tử và hạt nhân là học phần nằm trong chương trình đào tạo cho sinh viên ngành vật lý của các trường Đại học Sư phạm. Học phần này gắn liền với những thành tựu rực rỡ và ứng dụïng to lớn của ngành Vật lý nguyên tử và Hạt nhân đối với cuộc sống của con người, đối với các lĩnh vực kinh tế và khoa học, kỹ thuật hiện đại khác.
Giáo trình này gồm hai phần: Vật lý nguyên tử và Vật lý hạt nhân....

Từ khóa: công thức vật lí , vật lí hạt nhân, Vật lý nguyên tử hạt nhân, lực hạt nhân, năng lượng liên kết hạt nhân, đại cương về hạt nhân

pdf 113 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:11/10/2013 | Lượt xem:119 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận