Vật lý Phân tử và Nhiệt học

Việc lồng ghép hai nội dung lớn vào trong một giáo trình là điều khó khăn cho
người soạn, đồng thời để phù hợp với kiến thức của sinh viên đã được trang bị ở bậc
học phổ thông về Công và Nhiệt, trong giáo trình nầy người soạn theo đúng quy ước
đại số về dấu của Công và Nhiệt như đã có trong chương trình phổ thông trung học,
sự thay đổi nầy cũng là một khó khăn lớn khi trình bày các nội dung...
Với kiến thức và trình độ có hạn, tuy đã rất cố gắng nhưng chắc rằng giáo
trình không...

Từ khóa: giáo trình, Nhiệt động lực học, Vật lý Phân tử, nghiên cứu nhiệt học, chuyển động nhiệt, Phương pháp nhiệt động

pdf 176 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:11/10/2013 | Lượt xem:120 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 3

Đăng nhập để bình luận