VỀ SỰ HÌNH THÀNH TÍNH CHẤT CỦA ĐẤT LOẠI CÁT VÀ LOẠI SÉT


Việc nghiên cứu các tính chất cơ lý của đất đá chứng tỏ các tính chất này phụ thuộc vào nhiều nhân tố, trong đó chủ yếu là các nhân tố sau: Phương thức và điều kiện thành tạo đất đá (nhân tố này quyết định kiểu thạch học, kiến trúc, cấu tạo, điều kiện và hình dạng thế nằm của chúng); Thành phân vật chất, kiến trúc, cấu tạo, kết cấu và độ bền của liên kết kiến trúc (những nhân tố này quyết định hoạt tính hóa lý của đất đá trong việc tác dụng qua lại với mọi trường xung quanh và sức chống lại các tác dụng bên ngoài;

Từ khóa: địa chất công trình, địa chất dầu khí, bài giảng dầu khí, hóa học dầu khí, kỹ thuật hóa dầu, tài liệu dầu khí

pdf 12 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:15/11/2013 | Lượt xem:177 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận