Xử lý thống kê các số liệu trong hóa học phân tích

Hóa phân tích là bộ môn của ngành hóa học nghiên cứu về thành phần cấu tạo và hàm lượng các thành phần của những mẫu khảo sát. Hóa phân tích thường được chia thành Hóa phân tích định tính và Hóa phân tích định lượng nhưng cũng hay được chia thành Hóa phân tích vô cơ và Hóa phân tích hữu cơ.

Từ khóa: Xử lý thống kê các số liệu trong hóa học phân tích, nghiên cứu khoa học, cẩm nang nghiên cứu khoa học, khoa học công nghệ

pdf 107 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:11/10/2013 | Lượt xem:151 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận