Xúc tác cho quá trình tổng hợp DME


• DME còn được gọi là metoxymetan, oxybismetan, metyl eter hay eter gỗ có công thức hóa học đơn giản là CH3OCH3.

Hình 1: Mô hình phân tử DME

Hình 2: DME ở dạng lỏng trong suốt

.Tính chất của DME
• Chất khí không màu, không độc hại. • Nhiệt độ sôi -25.10 C. • Dễ hóa lỏng ở nhiệt độ thấp: ở nhiệt độ 200 C là 0.5MPa, ở nhiệt độ 380C là 0.6MPa. • Có độ nhớt là 0.12 – 0.15 kg/ms. • Nhiệt cháy cao 6880kcal/kg.
Đăng nhập để bình luận