Xúc tác cho quá trình tổng hợp DMEChất khí không màu, không độc hại. • Nhiệt độ sôi -25.10 C. • Dễ hóa lỏng ở nhiệt độ thấp: ở nhiệt độ 200 C là 0.5MPa, ở nhiệt độ 380C là 0.6MPa. • Có độ nhớt là 0.12 – 0.15 kg/ms. • Nhiệt cháy cao 6880kcal/kg.

.Tính chất của DME so với các nhiên liệu khác

.

Từ khóa: bài giảng tổng hợp DME, tài liệu tổng hợp DME, tổng hợp DME, bài giảng dầu khí, hóa học dầu khí, kỹ thuật hóa dầu, tài liệu dầu khí

pdf 34 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:15/11/2013 | Lượt xem:115 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận