Tổng hợp tài liệu kỹ thuật địa chất

Kỹ thuật địa chất là ngành kỹ thuật ứng dụng khoa học địa chất để xác định các yếu tố địa chất ảnh hưởng đến thiết kế, thi công, vận hành các công trình kỹ thuật và duy trì các công trình này hoạt động tốt. Các nhà địa chất được đào tạo trong lĩnh vực này nghiên cứu và đưa ra các đề xuất, phân tích và thiết kế về địa chất và địa kỹ thuật liên quan đến sự phát triển của nhân loại.

Từ khóa: kỹ thuật địa chất,bài giảng kỹ thuật địa chất,tài liệu kỹ thuật địa chất,giáo trình kỹ thuật địa chất,địa chất học

7 Tài Liệu | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:11/10/2013 | Lượt xem:2252 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0

Đăng nhập để bình luận