270 câu trắc nghiệm Vật lý

Vật lý học một cách tổng quát nhất đó là khoa học nghiên cứu về "vật chất" và "sự tương tác". Cụ thể thì Vật lý khoa học nghiên cứu về các quy luật vận động của tự nhiên, từ thang vi mô (các hạt cấu tạo nên vật chất) cho đến thang vĩ mô (các hành tinh, thiên hà và vũ trụ). Trong tiếng Anh, từ vật lý (physics) bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp φύσις (phusis) có nghĩa là tự nhiên và φυσικός (phusikos) là thuộc về tự nhiên. Đối tượng nghiên cứu chính của vật lý hiện...

Từ khóa: vật lí hạt nhân, công thức vật lí , trắc nghiệm Vật lý, dao động điều hòa, con lắc lò xo, dao động điều hòa cùng phương

doc 39 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:11/10/2013 | Lượt xem:118 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 3

Đăng nhập để bình luận