40 đề thi trắc nghiệm môn hóa học

Kiểm tra, đánh giá có vai trò, chức năng rất quan trọng trong dạy học Hóa học. Nó giúp thầy và trò điều chỉnh việc dạy và học nhằm đạt kết quả dạy học cao hơn, đồng thời xác nhận thành quả dạy học. Có nhiều hình thức kiểm tra, đánh giá kết quả dạy học, trong đó kiểm tra trắc nghiệm khách quan đang được quan tâm sử dụng.

Để phục vụ cho việc đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá trong dạy học hóa học ở trường phổ thông, cuốn sách “40 đề thi trắc nghiệm hóa học...

Từ khóa: Đề thi trắc nghiệm hóa học , trắc nghiệm hóa học, ôn tập hóa học, luyện thi đại học, đề thi hóa học, hóa học 12

pdf 209 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:11/10/2013 | Lượt xem:144 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 4

Đăng nhập để bình luận