Bài giảng Địa chất công trình & Địa chất thủy văn - CĐ Xây dựng

Bài giảng Địa chất công trình & Địa chất thủy văn gồm nội dung của địa chất công trình và địa chất thủy văn. Địa chất công trình nhằm mục đích nghiên cứu đá trên vỏ quả đất, thành phần, tính chất cơ lý của chúng ta và các quá trình địa chất động lực. Địa chất thủy văn công trình nghiên cứu nguồn gốc, thành phần, tính chất,... của vỏ quả đất và các nội dung khác.

Từ khóa: Địa chất công trình, Địa chất thủy văn, Đất đá xây dựng, Quá trình địa chất, Cấu trúc khoáng vật, Vỏ quả đất

doc 143 trang | Chia sẻ: pvu500 | Ngày:30/08/2014 | Lượt xem:156 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận