Bài giảng hóa học đất

Đất là một hệ thống động trong đó dung dịch đất là môi trường của các quá trình vật lý, hoá học và sinh học trong đất. Dung dịch đất tồn tại ở trạng thái cân bằng động với các chất vô cơ, chất hữu cơ, vi sinh vật và không khí đất. Vì thế nó đóng vai trò quan trọng trong sự chuyển hoá và vận chuyển các phân tử và các ion cần thiết cũng như các phân tử và các ion có hại trong một hệ sinh thái. Hoá học đất bao gồm các phản ứng và...

Từ khóa: hóa học đất, tính hấp phụ của đất, giáo trình hóa học, hóa học đất, chuyên ngành hóa học, công nghệ hóa học

pdf 37 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:11/10/2013 | Lượt xem:103 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận