BÀI GIẢNG - LUẬT KINH TẾ Th.S Lữ Lâm Uyên CHƯƠNG II: PHÁP LUẬT VỀ ĐẦU TƯ

Theo các điều kiện chấm dứt hoạt độnTheo các điều kiện chấm dứt hoạt động
được quy định trong hợp đồng, Điều lệ
doanh nghiệp hoặc thỏa thuận, cam kết
của các nhà đầu tư về tiến độ thực hiện dự
án;
Nhà
đầu tư quyết định chấm dứt hoạt
động của dự án;
Chấm
dứt hoạt động theo quyết định của
cơ quan nhà nước quản lý đầu tư hoặc
theo bản án, quyết định của Tòa án, Trọng
tài do vi phạm pháp luật...

Từ khóa: giáo trình đại học, luật kinh tế, doanh nghiệp và luật kinh tế, bài giảng luật kinh tế, pháp luật về đầu tư, pháp luật đại cương

ppt 60 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:11/10/2013 | Lượt xem:128 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận