BÀI GIẢNG PHẦN PHÉP TÍNH VI - TÍCH PHÂN. LÝ THUYẾT CHUỖI

Được sự phân công giảng dạy của Ban giám đốc Trung tâm giáo dục và thực hành cơ bản, bộ môn Toán – Tin của chúng tôi thực hiện biên soạn bài giảng về các môn học Toán cao cấp B1 và B2. Bài giảng này nhằm cung cấp các kiến thức cơ bản về giải tích cổ điển cần cho các ngành sinh học, nông lâm, thổ nhưỡng, khoa học môi trường, thủy sản…. và một số ngành khoa học công nghệ khác. Bài giảng được biên soạn theo đề cương chi tiết của bộ chương trình...

Từ khóa: Toán Tích Phân, tim hiểu Toán Tích Phân, nghiên cứu Toán Tích Phân, ứng dụng Toán Tích Phân, ôn tập Toán Tích Phân, bài giảng Toán Tích Phân

pdf 79 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:11/10/2013 | Lượt xem:144 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận