BÀI GIẢNG TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN

TNTN là nguồn của cải vật chất nguyên khai được hình
thành và tồn tại trong tự nhiên mà con người có thể sử dụng
để đáp ứng các nhu cầu trong cuộc sống
 Hai thuộc tính chung của TNTN:
•TNTN phân bố không đồng đều giữa các vùng trên trái đất và
trên cùng một lãnh thổ có thể tồn tại nhiều loại TN, phụ
thuộc vào cấu tạo địa chất, khí hậu của từng vùng.
•Đại bộ phận các nguồn TNTN có giá trị kinh tế cao được hình
thành qua quá trình lâu dài của tự nhiên và lịch sử *...

Từ khóa: : Tài nguyên rừng, tài nguyên khoáng sản, tài nguyên dầu mỏ, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, tài nguyên gió

pdf 148 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:11/10/2013 | Lượt xem:185 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận