Bài giảng Thu gom; xử lý; vận chuyển; tàng trữ dầu, khí, nước - ThS Nguyễn Khắc Long

Bài giảng Thu gom; xử lý; vận chuyển; tàng trữ dầu, khí, nước - ThS Nguyễn Khắc Long trình bày nội dung phần 3 cơ chế và công nghệ - kỹ thuật tách pha lỏng - khí gồm cơ chế và phương pháp tách pha, thiết bị tách pha, tính toán công nghệ thiết bị tách pha.

Từ khóa: Kỹ thuật tách pha lỏng, Phương pháp tách pha, Thiết bị tách pha, Tính toán công nghệ tách pha, Thu gom dầu khí, Thiết bị tách pha dầu khí

pdf 72 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:28/11/2014 | Lượt xem:176 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận