Bài giảng tin học ứng dụng trong hóa học - Đại học Thái Nguyên

Tin học trong hóa học hay hóa tin là danh từ dùng để chỉ một lĩnh vực khoa học kết hợp toán học - mà chủ yếu là phương pháp tính - với máy tính để giải các bài toán hóa học. Hóa tin bao giờ cũng được kết hợp bới 3 yếu tố: thuật toán, đoạn chương trình máy tính và nội dung hóa học

Từ khóa: Tin học trong hóa học, ứng dụng tin học, giải toán hóa học, hóa lượng từ, động lực phân tử, phương pháp giải hóa, giái hóa bằng Hóa tin

pdf 105 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:11/10/2013 | Lượt xem:154 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận