Bài giảng Toán rời rạc - Chương 4: Đồ thị

Trong bài giảng Toán rời rạc Chương 4 Đồ thị nêu những khái niệm và tính chất cơ bản của đồ thị. Đồ thị vô hướng không có cạnh song song và không có khuyên gọi là đơn đồ thị vô hướng.

Từ khóa: Tính chất đồ thị, Định nghĩa đồ thị, Khái niệm đồ thị, Bài giảng toán rời rạc, Toán rời rạc, Tài liệu toán rời rạc

ppt 114 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:30/09/2014 | Lượt xem:148 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận