BỔ TRỢ KIẾN THỨC HÓA VÔ CƠ ĐẠI CƯƠNG: Các Định Luật trong Hóa Học

Khái niệm cơ bản nhất trong hóa học là định luật bảo toàn khối lượng (không có thay đổi về số lượng của vật chất trong một phản ứng hóa học). Vật lý hiện đại đã chỉ ra rằng chính năng lượng mới được bảo toàn và đồng thời năng lượng và khối lượng có liên hệ trực tiếp với nhau, một thuyết quan trọng trong ngành hóa hạt nhân. Định luật bảo toàn năng lượng cũng là định luật cơ sở của nhiều lý thuyết quan trọng khác của cân bằng hóa học, nhiệt động lực học và động...

Từ khóa: Bổ trợ kiến thức, hóa học vô cơ, định luật hóa học, bảo toàn điện tích, bảo toàn khối lượng, thành phần không đổi, chuyên đề hóa học

pdf 23 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:11/10/2013 | Lượt xem:143 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận