Cơ sở Hóa học hữu cơ_tập 1

Bộ sách này trình bày cơ bản những kiến thức về danh pháp, phương pháp tổng hợp và cấu trúc , tính chất vật lý và hóa học của các hợp chất hidrocacbon, các hợp chất đơn chức, các hợp chất đa chức, hợp chất thiên nhiên và hợp chất đa phân tử. Là tài liệu tham khảo cho các giáo viên, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, các học sinh chuyên hóa ở các trường phổ thông trung học

Từ khóa: tài liệu ôn thi hóa học, hóa học hữu cơ, sổ tay hóa học, chuyên đề hóa học, hợp chất hữu cơ, tính chất hóa học

pdf 322 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:11/10/2013 | Lượt xem:179 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 8

Đăng nhập để bình luận

ERROR:connection to 10.20.1.97:9315 failed (errno=113, msg=No route to host)