Công nghệ lọc dầu - Các quá trình chuyển hóa dưới tác dụng của nhiệt quá trình giảm nhớt các phân đoạn cặn

Để làm tăng giá trị của các phân đoạn cặn, các quá trình chuyển hóa bằng nhiệt đã được thay thế bằng một quá trình cracking mềm nhằm làm giảm độ nhớt của các phân đoạn cặn nặng để có thể sử dụng chúng làm chất đốt (vó chất lượng như sản phẩm thương mại). Đây là quá trình giảm nhớt. Nguyên liệu của quá trình này là
- Cặn của quá trình chưng cất khí quyển vận hành ở chế độ sản xuất tối đa xăng và gazole, nhưng vẫn đảm bảo các đặc tính về độ nhớt và độ...

Từ khóa: công nghệ lọc dầu, quá trình chuyển hóa dầu, hóa dầu, kỹ thuật hóa dầu, công nghệ dầu khí, công nghệ kỹ thuật, bài giảng hóa dầu

pdf 19 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:11/10/2013 | Lượt xem:124 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận