Ebook Bí mật của cảm xúc - Nguyễn Nam Trung

Ðây lại là cuốn sách đầu tay của một người làm chuyên môn mong muốn được chia sẻ các tư tưởng của mình. Việc đưa ra các giá trị vô hình sẽ thay đổi cách chúng ta nhìn nhận cuộc sống. Tuy nhiên, chúng ta hãy cùng nhìn nhận rằng bất kể sự thay đổi nào cũng đều có hai mặt của nó. Mời các bạn cùng tham khảo.

Từ khóa: Bí mật của cảm xúc, Tâm lý học đại cương, Tâm lý học xã hội, Tâm lý học nhân cách, Tâm lý học hành vi, Tâm lý học giao tiếp

pdf 226 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:27/01/2015 | Lượt xem:512 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận