Ebook Các quá trình xử lý để sản xuất nhiên liệu sạch - NXB Khoa học và kỹ thuật

Nội dung eboook "Các quá trình xử lý để sản xuất nhiên liệu sạch" gồm các chương sau: chương 1 phụ gia dầu mỏ, chương 2 sản xuất nhiên liệu sạch, chương 3 các quá trình xử lý làm sạch sản phẩm dầu mỏ, chương 4 nhiên liệu sinh học biodiezel, chương 5 làm sạch môi trường sản xuất và tồn chứa sản phẩm dầu.

Từ khóa: Sản xuất nhiên liệu sạch, Công nghệ hóa dầu, Nhiên liệu sinh học biodiezel, Xử lý dầu mỏ, Kỹ thuật hóa học, Kỹ thuật hóa dầu

pdf 157 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:31/10/2014 | Lượt xem:212 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận