Ebook Đại số đại cương - Nguyễn Tiến Quang

Ebook Đại số đại cương trang bị cho người tham khảo các kiến thức về quan hệ hai ngôi, nhóm - đồng cấu nhóm, vành và trường, vành đa thức và vành Oclit, phân tích đa thức, thuật toán chia trong miền nguyên.

Từ khóa: Đại số đại cương, Đồng cấu nhóm, Vành và trường, Vành đa thức, Phân tích đa thức, Thuật toán chia

pdf 214 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:28/11/2014 | Lượt xem:136 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận