Ebook Liệu pháp hóa giải những ẩn khuất về tâm lý

Nội dung ebook gồm các chương sau: chương 1 tổng quan về tư vấn tâm lý, chương 2 xây dựng mối quan hệ tư vấn tốt đẹp, chương 3 kỹ năng hội đàm tư vấn, chương 4 vấn đề đánh giá, chương 5 xác định mục tiêu tư vấn, chương 6 nghệ thuật can thiệp hành vi, chương 7 tư vấn tâm lý giáo viên, chương 8 tư vấn tâm lý phụ huynh.

Từ khóa: Liệu pháp hóa giải về tâm lý, Tâm lý học giao tiếp, Tâm lý học giáo dục, Tâm lý học đại cương, Tâm lý học nhân cách, Tâm lý học hành vi

pdf 379 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:27/01/2015 | Lượt xem:453 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận