Ebook Nhiên liệu, dầu nhờn và chất tải nhiệt: Phần 1 - NXB Giao thông vận tải

Ebook Nhiên liệu, dầu nhờn và chất tải nhiệt: Phần 1 trình bày các kiến thức chung về nhiên liệu như độ nén và các loại nhiên liệu, chọn nhiên liệu cho động cơ xăng, chọn nhiên liệu cho động cơ máy dầu, cất giữ nhiên liệu, kiểm tra nhiên liệu và các nội dung khác.

Từ khóa: Nhiên liệu dầu nhờn, Chất tải nhiệt, Động cơ dầu, Động cơ xăng, Động cơ máy, Chất chống đông

pdf 73 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:30/08/2014 | Lượt xem:215 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận