Ebook Tâm lý học quản trị kinh doanh - Nguyễn Hữu Thụ

Ebook gồm các nội dung sau: những vấn đề chung của tâm lý học quản trị kinh doanh, tâm lý người tiêu dùng, hoạt động bán hàng và tâm lý người bán hàng, tập thể sản xuất kinh doanh, quản trị nhân sự trong sản xuất kinh doanh, chân dung nhân cách nhà kinh doanh, quảng cáo thương mại với tâm lý tiêu dùng.

Từ khóa: Tâm lý học quản trị kinh doanh, Tâm lý học đám đông, Tâm lý học đại cương, Tâm lý học xã hội, Tâm lý học giáo dục, Tâm lý học giao tiếp

pdf 522 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:27/01/2015 | Lượt xem:448 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận