Ebook Tâm lý học trí tuệ - Phan Trọng Ngọ

Ebook "Tâm lý học trí tuệ" được biên soạn nhằm giúp các học viên, cán bộ giảng dạy và nghiên cứu có thêm phương tiện tiếp cận vấn đề lí thú và phức tạp này. Nội dung ebook được phân làm 7 chương. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm kiến thức cần thiết.

Từ khóa: Tâm lý học trí tuệ, Tâm lý học đám đông, Tâm lý học đại cương, Tâm lý học xã hội, Tâm lý học giáo dục, Tâm lý học giao tiếp

pdf 418 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:27/01/2015 | Lượt xem:663 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận