Ebook Thăm dò tính cách người đời - Khúc Nguyên

Ebook "Thăm dò tính cách người đời" có nội dung được chia thành các phần sau: phần 1 tìm hiểu tính cách con người, phần 2 sử dụng người, phần 3 làm người ở đời. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm kiến thức đã được trình bày trong ebook này.

Từ khóa: Thăm dò tính cách người đời, Tâm lý học đám đông, Tâm lý học đại cương, Tâm lý học xã hội, Tâm lý học giáo dục, Tâm lý học giao tiếp

pdf 312 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:27/01/2015 | Lượt xem:417 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận