Ebook Tiếng anh dành cho sinh viên ngành Hóa dầu - Phạm Thanh Huyền

Bài giảng "Tiếng anh dành cho sinh viên ngành hóa dầu" được biên soạn dựa trên các tài liệu tiếng Anh chuyên ngành của các tác giả người Mỹ và Anh. Hy vọng bài giảng này sẽ cung cấp cho bạn đọc, đặc biệt là sinh viên ngành Hóa dầu, một số vốn từ thành ngữ tiếng Anh thường sử dụng trong chuyên ngành Công nghệ lọc - Hóa dầu.

Từ khóa: Tiếng Anh ngành hóa dầu, Tiếng Anh chuyên ngành, Tài liệu ngành hóa dầu, Bài giảng ngành hóa dầu, Công nghệ lọc Hóa dầu, Thành ngữ tiếng Anh

pdf 77 trang | Chia sẻ: pvu500 | Ngày:30/08/2014 | Lượt xem:284 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận