Ebook Từ điển Dầu khí Anh - Việt - NXB Khoa học và Kỹ thuật

Cuốn sách Từ điển Dầu khí Anh - Việt nhằm giúp các bạn học tiếng Anh chuyên ngành Dầu khí một cách tốt hơn. Thông qua tài liệu này các bạn sẽ biết được các chữ viết tắt và kí hiệu sử dụng trong ngành Dầu khí bằng tiếng Anh. Tài liệu hữu ích với những bạn chuyên ngành Dầu khí.

Từ khóa: Từ điển Dầu khí Anh Việt, Thuật ngữ Dầu khí, Từ vựng Dầu khí, Ký hiệu trong ngành Dầu khí, Tiếng Anh chuyên ngành Dầu khí, Tài liệu Dầu khí

pdf 713 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:18/12/2014 | Lượt xem:170 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận