Ebook Tương lai của một ảo tưởng - Sigmund Freud

" Tương lai của một ảo tưởng" này, Freud thêm một bước tiến xa hơn, đi đến nói rằng con người tạo ra Gót trong một ảo tưởng (có phần đáng thương), tôn giáo như thế là một thứ bệnh thần kinh phổ quát của loài người. Mời các bạn cùng tham khảo ebook để nắm rõ hơn.

Từ khóa: Tương lai của một ảo tưởng, Tâm lý học đại cương, Tâm lý học xã hội, Tâm lý học nhân cách, Tâm lý học hành vi, Tâm lý học giao tiếp

pdf 140 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:27/01/2015 | Lượt xem:492 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận