Giáo trình: Hóa học đại cương

Hóa học là khoa học nghiên cứu về chất, phương pháp biến đổi chất và ứng dụng của chất đó trong cuộc sống. Hóa học nói về các nguyên tố, hợp chất, nguyên tử, phân tử, và các phản ứng hóa học xảy ra giữa những thành phần đó.Hóa học nghiên cứu về tính chất của các nguyên tố và hợp chất, về các biến đổi có thể có từ một chất này sang một chất khác, tiên đoán trước tính chất của những hợp chất chưa biết đến cho tới nay, cung cấp các phương pháp để tổng hợp...

Từ khóa: Giáo trình hóa học, sổ tay hóa học, chuyên đề hóa học, chuỗi phản ứng hóa học, cấu trúc tinh thể, hóa học hữu cơ, hóa học vô cơ

pdf 118 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:11/10/2013 | Lượt xem:101 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận