Giáo trình Toán Đại số: Tập 5 - NXB Giáo dục

Giáo trình Toán Đại số: Tập 5 giúp các bạn nắm được những kiến thức về ngôn ngữ của thuyết tập hợp, cấu trúc đại số, số nguyên, số hữu tỷ, số học trong Z, đa thức và phân thức hữu tỷ, và một số kiến thức quan trọng khác về Đại số. Mời các bạn tham khảo tài liệu để nắm bắt thông tin chi tiết.

Từ khóa: Toán Đại số, Giáo trình Toán Đại số Tập 5, Giáo trình Toán học, Thuyết tập hợp, Cấu trúc đại số, Số học trong Z

pdf 589 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:28/11/2014 | Lượt xem:118 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận