Giáo trình hoá học hữu cơ tập 1

Hoá học hữu cơ là ngành Hoá học chuyên nghiên cứu các hợp chất của cacbon.Vì sao lại có cả một ngành khoa học lớn chuyên nghiên cứu các hợp chất chỉ của cacbon? Bởi vì cacbon là một nguyên tố đặc biệt, có một không hai.

Từ khóa: chuỗi phản ứng hóa học, giáo trình hoá học hữu cơ, tài liệu hoá hữu cơ, đề cương hoá hữu cơ, hợp chất hữu cơ, cấu tạo phân tử

pdf 402 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:11/10/2013 | Lượt xem:129 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 3

Đăng nhập để bình luận