GIÁO TRÌNH MÔN TOÁN - THỐNG KÊ: TOÁN C1

Khái niệm tập hợp là một trong những khái niệm đầu tiên của toán học không được định nghĩa, do đó ta có thể hiểu một cách đơn giản tập hợp là một gom góp các vật thể mà ta gọi là phần tử.Trong một vài trường hợp, chẳng hạn như cho A là tập hợp các số nguyên dương thì việc liệt kê phần tử trở nên rất khó khăn, khi đó thay vì liệt kê phần tử, ta có thể chỉ ra tính chất đặc trưng của các phần tử đó......

Từ khóa: toán thống kê, toán cao cấp C1, tập hợp, phần tử, bài tập toán, tài liệu học môn toán, sổ tay toán học,

pdf 82 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:11/10/2013 | Lượt xem:142 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận