Giáo trình thiên văn_P2

Tài liệu “Giáo trình thiên văn” được biên soạn theo chương trình thiên văn học dành cho các trường đại học sư phạm do bộ giáo dục và đào tạo quy định. Tài liệu trình bày những kiến thức tổng quát về vũ trụ, trinh bày những hiện tượng thiên văn và những ứng dụng phục vụ đời sống

Từ khóa: giáo trình thiên văn, phương pháp thiên văn vật lý, phép đo thiên văn cơ bản, tìm hiểu thiên văn, nghiên cứu thiên văn, quan sát thiên văn

pdf 120 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:11/10/2013 | Lượt xem:154 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận