Giáo trình tóan lớp 7: Số hữa tỉ - số thực_Các phép toán trong Q

Trong toán học, số hữu tỉ là các số thực x có thể biểu diễn dưới dạng phân số (thương) a/b, trong đó a và b là các số nguyên, với b khác không.ập hợp số hữu tỉ là tập hợp đếm được.Các số thực không phải là số hữu tỷ được gọi là các số vô tỷ.Tuy nhiên, tập hợp các số hữu tỷ không hoàn toàn đồng nhất với tập hợp các phân số p/q,vì mỗi số hữu tỷ có thể biểu diễn bằng nhiều phân số khác nhau....

Từ khóa: giáo trình toán học, tài liệu học môn toán, sổ tay toán học, phương pháp dạy học toán, phép toán trong Q, số hữu tỉ, hệ thống toán lớp 7

pdf 86 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:11/10/2013 | Lượt xem:123 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận