GIÁO TRÌNH TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Xã hội Việt Nam thế kỷ 19 đầu TK 20
- Là một xã hội phong kiến, nông nghiệp lạc hậu, trì trệ.
- Nhà Nguyễn thi hành chính sách bảo thủ, phản động:
Tăng cường đàn áp, bóc lột ở bên trong, bế quan toả cảng với bên ngoài;
Cự tuyệt mọi đề án cải cách, nên không đủ sức bảo vệ Tổ quốc và bị Pháp xâm lược.

Từ khóa: bài giảng, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ nghĩa xã hội, đường lối cách mạng, đại đoàn kết, di chúc chủ tịch

ppt 86 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:11/10/2013 | Lượt xem:102 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận