Giáo trình Xử lý rung động máy: Phần 1 - KS Nguyễn Thanh Sơn

Giáo trình xử lý rung động máy do kỹ sư Nguyễn Thanh Sơn biên soạn. Phần 1 của giáo trình đề cập đến vấn đề lý thuyết về rung động máy. Ngoài trình bày khái niệm, nguyên nhân phần 1 còn trình bày những nội dung liên quan đến các thiết bị đo quá trình rung động máy, cách cài đặt thông số và thu thập dữ liệu trong quá trình đo rung động máy. Giáo trình này sẽ giúp các kỹ sư nhà máy nắm được tổng quan về rung động của máy, kỹ thuật phân tích và chuẩn đoán rung động của máy hỗ trợ công tác bảo trì nhà máy công nghiệp.
Đăng nhập để bình luận