Giới thiệu Thiết bị và dụng cu khoan - TS Đỗ Hữa Minh Triết

Sau khi học xong bài này , học viên được cung cấp kiến thức cơ bản về: các loại giàn khoan và phạm vi ứng dụng của chúng. Các hệ thống thiết bị chính trên giàn khoan dầu khí và
chức năng. Các thành phần của bộ khoan cụ. Choòng khoan

Từ khóa: Công nghệ hóa dầu, Dụng cu khoan, Thiết bị khoan, Công nghệ khoan dầu khí, Cấu trúc giếng khoan, Nguyên lý khoan dầu khí

pdf 47 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:28/11/2014 | Lượt xem:137 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận