Hóa lý polyme

Sự phát triển của ngành công nghiệp polyme bị hạn chế vì sự hạn chế hiểu biết về bản chất của polyme. Các nhà khoa học chỉ nhận biết được một số tính chất bình thường của polyme và nhìn chung họ coi tính chất của polyme là tập hợp của những phân tử nhỏ hơn.

Từ khóa: hóa lý polyme, khái niệm polyme , sơ đồ chuyển hoá dầu mỏ, hình dạng phân tử polyme, phân loại polyme, công nghiệp polyme

pdf 83 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:11/10/2013 | Lượt xem:96 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận