Hướng dẫn ôn thi môn lịch sử đảng cộng sản Việt Nam

Để phục vụ việc giảng dạy và học tập các bộ môn Lý luận chính trị Mác Lênin trong hệ thống trường Đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp, nhà xuất bản Đại học quốc gia Hà Nội tái bản, có sửa chữa và bổ sung cuốn Hướng dẫn ôn thi môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.

Từ khóa: giáo trình kinh tế, đề cương triết học, giáo trình đại cương , giáo trình lịch sử đảng , lịch sử Đảng , tư tưởng hồ chí minh

pdf 94 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:11/10/2013 | Lượt xem:152 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận