Kỹ thuật chống ăn mòn trong công nghệ lọc hoá dầu

Trạng thái cân bằng của các quá trình trong dung dịch điện ly với sự tham gia của các ion và các quá trình trên điện cực không phụ thuộc và thời gian  sử dụng các quy luật nhiệt động học. • Quá trình có dòng điện chạy qua không phải là quá trình cân bằng và các hiện tượng diễn ra có liên quan tới sự có mặt của dòng điện là phụ thuộc vào thời gian.

Từ khóa: Kỹ thuật chống ăn mòn, công nghệ lọc hoá dầu, bài giảng dầu khí, hóa học dầu khí, kỹ thuật hóa dầu, tài liệu dầu khí

pdf 34 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:15/11/2013 | Lượt xem:233 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 5

Đăng nhập để bình luận