Luận văn tốt nghiệp: Đánh giá điều kiện địa chất công trình hồ chứa số 06 (khu vực Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh)

Luận văn tốt nghiệp: Đánh giá điều kiện địa chất công trình hồ chứa số 06 (khu vực Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh) nhằm đánh giá một cách sơ bộ về khả năng chứa và thấm mất nước của hồ. Đồng thời đề ra một số kiến nghị cho việc sử dụng hợp lý các hồ chứa có sẵn trong khu vực. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

Từ khóa: Luận văn tốt nghiệp, Địa chất công trình, Địa chất thủy văn, Kiến trúc hạ tầng, Công trình động lực, Công trình hồ chứa

pdf 46 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:30/09/2014 | Lượt xem:138 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận