Luật so sánh

Là một ngành khoa học luật để so sánh, phân loại các hệ thống pháp luật khác nhau nhằm tìm ra sự tương đồng và khác biệt, để giải thích nguồn gốc, tìm ra những vấn đề cốt lõi, cơ bản của các hệ thống pháp luật.
So sánh luật để làm gì?
Phục vụ cho hoạt động lập pháp
Hài hòa hóa pháp luật giữa các quốc gia.
Hội nhập, “luật chơi chung” …

Từ khóa: Luật so sánh, bài giảng Luật so sánh, tài liệu Luật so sánh, pháp luật đại cương, luật kinh doanh, luật Việt Nam, luật dân sự, luật kinh doanh

ppt 37 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:11/10/2013 | Lượt xem:126 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận