Môn địa chất môi trường "Tiến trình bờ biển"

Sóng được sinh ra bởi những cơn gio ngoài khơi. Trong khu vực bão hoạt động, sóng biển sinh ra với hình dạng và kích thước rất khác nhau, nhưng vì chúng di chuyển liên tục từ nơi phát ra nên chúng được xếp vào những nhóm sóng giống nhau. Sự khúc xạ sóng là hiện tượng khi sóng càng tiến vào gần bờ có xu thế đổi hướng sao cho khi đến bờ thì thẳng gốc với bờ.

Từ khóa: địa chất môi trường, tiến trình bờ biển, báo cáo địa chất, khúc xạ ánh sáng, khúc xạ sóng, năng lượng sóng

ppt 39 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:11/10/2013 | Lượt xem:299 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận