NHIỄU XẠ ÁNH SÁNG

Tài liệu tham khảo về nhiễu xạ ánh sáng. Bất kì một điểm nào mà as truyền đến đều trở thành nguồn sáng thứ cấp, phát sóng cầu về phía trước nó. Biên độ và pha củaBất kì một điểm nào mà as truyền đến đều trở thành nguồn sáng thứ cấp, phát sóng cầu về phía trước nó.

Từ khóa: mạng tinh thể, nguồn sáng thứ cấp, phát sóng cầu, biện độ pha, pha đa chiều, nhiễu xạ ánh sáng, thí nghiệm vật lý

ppt 32 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:11/10/2013 | Lượt xem:115 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận