NHỮNG CHUYỆN KỂ VỀ TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Được chọn lọc trong cuốn “117 chuyện kể về tấm gương đạo đức
Hồ Chí Minh” của Trung tâm thông tin công tác tư tưởng - Ban Tuyên giáo
Trung ương, Hà nội-2007 để sử dụng tại Hội thi “Báo cáo viên giỏi kể
chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong Đảng bộ Công ty.
Các câu chuyện dưới đây được đã được sắp xếp theo chủ đề để thí sinh các
đơn vị tham khảo.

Từ khóa: tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, những câu chuyện về Bác Hồ, học tập đạo đức Hồ Chí Minh, đạo đức Hồ Chí Minh, chuyện kể về Bác Hồ

doc 71 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:11/10/2013 | Lượt xem:174 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận