Quá trình hydrocracking

Hydrocracking là quá trình tương đối mới nhưng phát triển nhanh chóng, là dạng khác của quá trình cracking xúc tác. Nó được tiến hành với sự tham gia của xúc tác, nhưng khác với cracking xúc tác là thực hiện trong môi trường hydro, dưới áp suất cao (đến 30 MPa) và nhiệt độ thấp. 1. Giới thiệu Phụ thuộc vào điều kiện quá trình, đặc biệt ở áp suất cao hơn, từ một dạng nguyên liệu có thể thu được các sản phẩm khác nhau - từ khí hóa lỏng đến dầu bôi trơn và cặn dầu với...

Từ khóa: quá trình refowming, xúc tác lưỡng chức năng, chất xuc tác, phản ứng hóa học, hydrocracking, phản ứng hóa học

pdf 7 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:11/10/2013 | Lượt xem:175 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 4

Đăng nhập để bình luận