Tài liệu tóm lược sử dụng kết hợp với giáo trình TTHCM của Bộ GD & ĐT - 2009

Nghĩa phổ quát: tư tưởng là sự phản ánh hiện thực trong ý thức, là biểu
hiện quan hệ của con người với thế giới xung quanh.
Trong thuật ngữ “tư tưởng Hồ Chí Minh”, khái niệm tư tưởng có ý nghĩa ở tầm khái
quát triết học. Nghĩa là một hệ thống những quan điểm, quan niệm, luận điểm được
xây dựng trên một nền tảng triết học nhất quán, đại biểu cho ý chí, nguyện vọng của
một giai cấp, một dân tộc, hình thành trên cơ sở thực tiễn nhất định và chỉ đạo lại
hoạt động thực tiễn, cải tạo hiện thực....

Từ khóa: giáo trình, Đường lối cách mạng , Đảng Cộng Sản, tư tưởng hồ chí minh, vai trò lãnh đạo, chính sách của Đảng

doc 73 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:11/10/2013 | Lượt xem:84 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận